mars 02

Tollerne følger nøye med på hva som fraktes over grensa


Foto via Tolletaten


Følger med

Tollerne følger nøye med på hva som fraktes over grensa.

På Svinesund

På Svinesund avdekket de i dag både et elektrosjokkvåpen og 34 cm springkniv i førerhytta på en polsk trailer.


Forelegg

Sjåføren fikk et forelegg på 15 000 kroner fra politiet, som han vedtok.