mars 04

Ustabil smittesituasjon i Halden. Viderefører..


Halden kommune har vurdert at det er riktig å videreføre den lokale covid-19-forskriften i to uker til, med en justering i paragraf 5.Bakgrunnen for å forlenge forskriften, er at det fremdeles er en ustabil smittesituasjon og at det er økning i smittetallene i våre nabokommuner opplyser kommunen på sine nettsider:


– Smittetallene i Halden har vært lavere den siste uken, men en kraftig reduksjon i antall testede samme tid gjør at vi trenger litt mer tid for å se hvilken vei smittetallene går. Det er fortsatt utfordrende tider og tallene kan svinge fra uke til uke.

Den britiske mutasjonen er mer smittsom og dominerer i gamle Østfold. Dette fører til mer krevende smittesporing og utvidet testing og karantenesetting, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund. Hun mener likevel at en justering i §5 er viktig for den fysiske og psykiske helsen.


Voksne kan trene utendørs

Justeringen i §5 gir nå voksne fra og med 20 år og oppover mulighet for å gjennomføre fritidsaktiviteter og breddeidrett utendørs. Det må holdes 2 meters avstand og garderobeanlegg kan ikke benyttes. Med andre ord åpnes det opp for utendørs aktivitet og idrett, men ikke innendørs.


– Det er helt avgjørende at det holdes god avstand når vi nå åpner opp for utendørs breddeaktivitet for de over 20 år, sier kommuneoverlegen. Hun påpeker at utendørs aktivitet med 2 meters avstand gir liten smittefare, men svært positive effekter for både fysisk og psykisk helse.


Viktig å teste seg raskt

– Det var langt færre som testet seg i vinterferieuka enn tidligere uker. I uke 9 har vi etter hvert fått flere tilfeller av smitte igjen. Det er ingen indikasjoner på at retningslinjer er brutt, men noen går for lenge med sykdomstegn før de tester seg. I tillegg har 44% av de smittede denne uken ukjent smittevei, noe som bekymrer oss.


Dette gjør at vi intensiverer smittesporingen og oppfordrer alle som føler seg litt syke eller forkjølet til å teste seg raskt, sier Gjøsund.


Formannskapet godkjente enstemmig forlengelse av den lokale forskriften med endring av §5.


Den lokale covid-19 forskriften gjelder til og med 18.mars 2021.


Endringen i den lokale forskriften:

§ 5. Fritidsaktiviteter og breddeidrett

For voksne fra og med 20 år og oppover skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett innendørs. Voksne fra og med 20 år og oppover kan gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett utendørs. Det må til enhver tid holdes to meters avstand, og felles garderobeanlegg kan ikke benyttes.


Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.


Hele forskriften finner du på vår side med informasjon om koronatiltak

——

aktuell link | Halden kommune