mars 05

Hodelus – på tide med ny lusesjekk!Det er viktig å sjekke barna for hodelus ofte, slik at smitte raskt kan oppdages og spredning unngås. Foto: FolkehelseinstituttetTo ganger i året tar FHI initiativ til nasjonal lusesjekk – og nå oppfordrer vi alle foreldre og foresatte til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.Helgen 13. til 14. mars er den halvårlige nasjonale lusesjekken opplyser FHI i en artikkel:– Vi har nylig henvendt oss til alle skoler og barnehager rundt om i landet, med ønske om at de videreformidler informasjon til foreldre og foresatte om hvordan de best sjekker for, og eventuelt behandler, hodelus, sier forsker Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.Viktig med felles sjekk

Dersom alle sjekker seg, og de med lus behandles, på samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere hodelusbestanden over tid.


– Og det er nettopp derfor det er så viktig at så mange som mulig er med på den nasjonale lusesjekken, sier Rukke.


Samtidig påpeker han at husstandene også bør gjennomføre egne sjekker utenom den nasjonale. Det beste er å gjennomføre sjekk med lusekam minimum én gang i måneden, slik at man oppdager lusa tidlig og minimerer risikoen for å smitte andre.


Bør varsle venner

Dersom man oppdager hodelus, bør behandlingen starte med det samme. Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen slik at de igjen kan varsle andre foresatte om å være mer oppmerksom på hodelus. Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed, slik at også deres barn kan bli sjekket og eventuelt behandlet for lus. Ingen skal imidlertid holdes hjemme fra skole eller barnehage selv om de har lus.


Er det færre lus på grunn av koronapandemien?

Koronapandemien har endret hverdagen til mange. Har økt avstand og færre nærkontakter under koronapandemien ført til mindre forekomst av hodelus?


– Ja, det er ikke utenkelig at mindre klemming og nærhet har hindret mange hodelus i sin vandring fra hode til hode, sier hodelusekspert Bjørn Arne Rukke.
Samtidig påpeker han at hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Det er anslagsvis 1–2 prosent av alle barn i Norge som til enhver tid har lus.


Tall fra Argentina tyder på mindre hodelus under pandemien

En nettbasert spørreundersøkelse gjennomført i Buenos Aires i Argentina, viser at forekomsten av hodelus har gått ned under pandemien.
Buenos Aires har innført strengere tiltak mot korona enn Norge, og over en lengre periode. Den argentinske studien undersøkte hvordan nedstengning og tiltak mot spredning av korona påvirket utbredelsen av lus.


Samlede tall fra foreldre og foresatte som deltok i spørreundersøkelsen i Argentina viste at forekomsten av lus gikk ned fra 69,6% i perioden før pandemien, til 43,9% i perioden med strenge tiltak og nedstenging.


– Denne internasjonale studien kan tyde på at det har vært dårligere kår for hodelusen under koronapandemien, sier Rukke. Han understreker likevel viktigheten av lusesjekk i Norge.


Nedgang i salg av lusemidler

Det var en nedgang i salg av lusemidler i 2020.
– Utviklingen har vært fallende gjennom flere år og er ikke ensbetydende med lavere forekomst av lus, men det er interessante tall, sier Rukke.
Antall pakninger lusemidler solgt pr år:


—-

Aktuell link | FHI