mars 05

Ønsker å forlenge bevæpnings-periode. Trussel..Politidirektoratet har tidligere varslet midlertidig bevæpning av politiet for perioden 8. januar til 5. mars 2021. Bevæpningen ble gitt på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.


Anmoder om forlengning

Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har på bakgrunn av dette anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til å forlenge den midlertidige bevæpningen opplyser Politidirektoratet.

Departementet har varslet at de trenger noe mere tid til å behandle anmodningen.


− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å avvikle, forlenge eller treffe nye tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet.

Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har i overensstemmelse med Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å opprettholde den midlertidige bevæpningen inntil departementet har behandlet anmodningen om forlengelse, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.aktuell link | Politiet