mars 08

Kvinnedagen markeres verden overAssana Ouattara-Sangare er et forbilde for mange kvinner i sitt land. Her på jobb som leder for en bedrift som analyserer medisinske prøver og driver et større apotek i Elfenbenskysten. Foto: ILO/Crozet M.
Slik markerer FN kvinnedagen

Årets internasjonale kvinnedag markeres i en tid der verden fortsatt forsøker å navigere seg gjennom koronapandemien. I tillegg til å ha snudd hele samfunn på hodet, har pandemien også forsterket allerede eksisterende kjønnsulikheter beskriver FN-sambandet i en melding:


På årets kvinnedag setter FN søkelys på at flere kvinner må inn som ledere, og at kvinners og jenters perspektiv må inn på alle nivåer i arbeidet med oppbygging og bistand i covid-19 krisen.


– Over hele verden ser vi at når kvinner leder regjeringer, fører det til større investeringer i sosial beskyttelse og en større innsats mot fattigdom. Land med kvinnelig ledelse innfører strengere retningslinjer for å bekjempe klimaendringer. Når kvinner er med i fredsforhandlinger, blir avtalene som gjøres mer varige, sier FNs generalsekretær, António Guterres, i en kommentar til hvorfor det er viktig å markere 8. mars.Andre FN-initiativer på kvinnedagen

Pandemien har vist oss at kvinner står i frontlinjen, deres bidrag for bekjempelsen er helt sentralt, samtidig som de tar størsteparten av byrden, heter det i en uttalelse fra UN Women.

Verdens matvareprogram (WFP) lanserer kampanjen #WomenAreHungrier på sosiale medier. I land med konflikt, klimakriser og sult, er det ofte kvinnene som spiser sist, og ofte de som gir bort sitt måltid først. 60% av dem som går sultne hver dag er kvinner og jenter.


UNFPA har kampanjen: Vann, sanitet og hygiene. Organisasjonen uttaler at når det er tilgjengelig vann og toaletter på skoler, fullfører flere jenter skolegangen. Der kvinner er deltar i planlegging og styrer, er tilgang til vann og sanitet mer varige mål.


Norge

Kvinnedagen har vært markerti mer enn 100 år. Vanligvis markeres dagen med demonstrasjonstog og folkemøter. I år er det meste digitalt, noe som gir anledning til å delta på flere parallelle arrangementer.