mars 08

Utbrudd av salmonellasmitte


Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdaget et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. 12 personer har fått påvist smitte med utbruddsbakterien. I tillegg er det 8 mistenkte tilfeller opplyser FHI på sine nettsider:


Tilfellene er geografisk spredd over store deler av Norge. Smittekilden er trolig en matvare, men FHI vet ennå ikke hva slags matvare det kan være snakk om.


Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos alle de 12 bekreftede tilfellene. Foreløpige analyser av prøver fra de 8 mistenkte tilfellene tyder på at disse også bærer utbruddsstammen. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.Prøvene er tatt i slutten av januar og frem til siste uke av februar (uke 4–8). Totalt, inkludert både bekreftede og mistenkte tilfeller, er det så langt 20 personer i dette utbruddet. De er i alderen fra 11 til 91 år, median alder er 59 år. 60 % er kvinner. De smittede er bosatt i Viken (9), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark (1), Agder (1), Rogaland (1), Vestland (1), Møre og Romsdal (1) og Nordland (1). 10 av tilfellene har vært innlagt på sykehus.


– De smittede er bosatt i mange forskjellige fylker. Derfor tror vi at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap.
Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet, og det lokale Mattilsynet tar prøver fra matprodukter i hjemmene til de som er smittet. Dersom rester er tilgjengelige, kan det bidra til å identifisere kilden til utbruddet.


– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier lege Hilde Marie Lund.


– Den høye andelen innlagte pasienter i dette utbruddet kan ha sammenheng med tilfellenes relativt høye alder (median 59 år), men dette undersøkes videre, sier lege Hilde Marie Lund.


Symptomer på salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuell feber. Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Hvert år blir det meldt mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste personene er smittet i utlandet.


Smittemåte

Salmonellabakterier smitter i hovedsakelig gjennom mat. Sammenliknet med de fleste andre land i Europa er forekomsten av salmonella mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler. Smitteutbrudd med salmonella er derfor forholdsvis sjelden i Norge. Matvarer som er importerte fra land der salmonella er vanligere enn hos oss utgjør likevel en smitterisiko.


Smitte kan også skje fra person til person og i Norge er det dessuten påvist smittetilfelle fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.


Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder kan være kilder til infeksjon. Smitte kan også skje fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.


Forebyggende tiltak

Gjennomsteking og gjennomkoking av mat vil være et viktig forebyggende tiltak. God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltid er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré, i tillegg er det viktig å unngå å forurense matvarer som ikke skal varmebehandles med matvarer som varmebehandles. Dersom du har diaré, bør du unngå å lage mat til andre.


Flere gode råd for å forebygge smitte fra mat eller vann finner du i artikkelen Hva kan smitte gjennom mat og vann? Du kan lese mer om Salmonellose i Smittevernveilederen for helsepersonell.

——

aktuell link | FHI