mars 08

Utløpt førerett og fornyelse av førerkort

Foto via Statens vegvesen Utløpt førerett og fornyelse av førerkort

Utløpt førerett og fornyelse av førerkort

Førerett som har utløpt eller vil utløpe mellom 1.september 2020 til og med 30.juni 2021 har fått forlenget gyldighet. Husk at helsekravene for aktuell klasse må være oppfylt. Førerett som opprinnelig utløper 1.juli 2021 eller senere får ingen forlengelse. Dette betyr at førerkortet må fornyes på vanlig måte innen utgangen av juni opplyser Statens vegvesen i en melding:


Forny hjemmefra

De aller fleste kan fornye føreretten uten å møte opp på trafikkstasjonen. Du må sende gyldig helseattest i posten til Statens vegvesen. Når helseattesten er registrert hos oss, vil du få melding som epost eller SMS. Da kan du selv bestille nytt førerkort i vår selvbetjeningsløsning på vegvesen.no.


Hvis fornyelsen gjelder gjennomført mørkekjøring eller sikkerhetskurs på bane, kan du også fornye førerkortet i vår selvbetjeningsløsning.
Nytt førerkort vil bli sendt hjem til deg i posten.

Forlengelse for deg som er under 80 år:

Føreretten utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen er 15.i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny måned. Du må sørge for å fornye førerkortet ditt før føreretten utløper


Førerett som utløp 31.juli 2020 eller tidligere får ingen forlengelse. Dette betyr at du må fornye førerkortet ditt før du kan begynne å kjøre igjen.

Fyller du 80 år de nærmeste månedene etter at føreretten din utløper

Hvis du fyller 80 år etter at føreretten din er utløpt, men før det har gått ti måneder etter utløpsdatoen, gjelder forlenget gyldighet fram til du fyller 80 år.