mars 14

Livmorhalskreft nesten utryddet i Norge innen år 2039
Livmorhalskreft kan være nesten utryddet i Norge innen 18 år takket være effektiv vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning, viser en ny studie.


Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom. Hvert år dør mer enn 300 000 kvinner verden over som følge av sykdommen beskriver FHI i en artikkel:


HPV-viruset, med det fulle navnet humant papilloma virus, er et vanlig virus som i sjeldne tilfeller kan føre til kreft. Livmorhalskreft forårsakes av langvarig HPV-infeksjon og kan forebygges med HPV-vaksine og screeningundersøkelser av livmorhalsen.


Færre enn fire tilfeller i året i 2039

Nå viser en ny studie at livmorhalskreft kan være nesten utryddet i Norge innen 2039. På fagspråket omtales dette som eliminasjon. Det betyr at det er færre enn fire tilfeller av livmorhalskreft blant 100 000 kvinner i året.


– Norge ligger an til å så godt som utrydde livmorhalskreft i år 2039, sier lege og forsker Lill Trogstad ved FHI.


Hun har sammen med andre forskere beregnet hvor lang tid det vil ta før livmorhalskreft blir eliminert i Norge med gjeldende vaksinasjons- og screeningstrategi. Resultatet er publisert i en artikkel i tidsskriftet Preventive Medicine.


Studien er et samarbeid mellom forskere fra Harvard University, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Kreftforeningen i New South Wales, Australia.

Les den vitenskapelige artikkelen i Preventive Medicine (sciencedirect.com)


Vaksinasjonsprogram og overgang til HPV-testing gir resultater

– Studien viser at eliminasjon av livmorhalskreft i Norge ikke ville være mulig uten et HPV-vaksinasjonsprogram for jenter, sier Trogstad.
Overgang til HPV-test fremfor celleprøver og vaksinasjon av flere årskull kvinner er de viktigste tiltakene for å fremskynde tidspunkt for eliminasjon av livmorhalskreft i Norge.


– Ved fortsatt vaksinasjon av kun jenter i 7. klasse og livmorhalsscreening med celleprøve ville målet om eliminasjon blitt nådd først i år 2056, forklarer Trogstad.


Endringer i HPV-vaksinasjonsprogrammet har fremskyndet tidspunktet for eliminasjon med 8 år. Endring i livmorhalsscreening fra celleprøve til HPV-test vil fremskynde tidspunktet med ytterligere 9 år. Da er målet plutselig 17 år nærmere frem i tid.


Norge på vaksinetoppen

Norge topper statistikken over HPV-vaksinasjon. Vi har en vaksinasjonsdekning på 91 prosent. Til sammenligning har Island 85 prosent, Sverige 80 prosent, Danmark 62 prosent og Finland 60 prosent.


I dag vaksineres norske jenter og gutter med Cervarix. Det har vært debattert om de heller burde fått vaksinen Gardasil9 som inneholder noen flere virustyper enn Cervarix. Effekten av et potensielt vaksinebytte fra Cervarix til Gardasil9 har derfor blitt beregnet.


– Å bytte til Gardasil9 vil ikke føre til raskere eliminasjon av livmorhalskreft i Norge enn ved å fortsette med Cervarix. Det kan henge sammen med at Cervarix gir god total beskyttelse også mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen, altså såkalt kryssbeskyttelse, sier Trogstad.


—-

Aktuell link | FHI