mars 16

Arbeid på jernbanen i påsken 2021


Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Hovedbanen, Drammenbanen/Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt.

Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes.Vi bygger ut ny jernbane og vedlikeholder dagens anlegg opplyser Bane Nor på sine nettsider:


Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter. Derfor gjøres arbeidet når det er færre pendlere, som blant annet i helger og ferier. Samarbeidet med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen og helheten, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse.


Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør i de togfrie periodene.
Alternativ transport i påsken 2021

Årets påskearbeid påvirker de reisende mot Asker og Drammen og på Hovedbanen gjennom hele påskeuken. For Østfoldbanen starter arbeidet natt til torsdag 1. april.


I løpet av 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt. Vær oppmerksom på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene for alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk.

For oppdatert informasjon om din reise; se reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Norge.

Hos Vy finner du mer informasjon om påsken og alternativ transport på Østlandet.
Østfoldbanen:

1.april til og med 4.april: Stengt fra Oslo S til Rygge og Oslo S til Kråkstad.

På Østfoldbanen benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid og til utbygging av blant annet Follobanen, som når den står ferdig, skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski. På Ski stasjon starter byggingen av nye plattformer og nytt reisetorg på østsiden.


Flere detaljer fra andre steder i landet:


Arbeid sommeren 2021

Også til sommeren skal det gjøres omfattende arbeid på Østlandet. Det kommer mer informasjon i løpet av mai, men her er tidsperiodene og banestrekningene der togtrafikken må stenges.


Uke 26 til og med uke 31:

Oslo S – Rygge og Oslo S -Mysen/Rakkestad: stengt fra 24. juli til og med 8. august

Asker – Drammen: stengt fra 26. juni til og med 8. august

Lysaker- Sandvika: stengt fra 26 juni til og med 8. august for lokaltog (L1)

Oslo S – Asker – Drammen/Spikkestad: stengt fra 3. juli til og med 1. august

Drammen-Sande og Drammen-Gulskogen: stengt fra 3. juli til og med 21. juli

Oslo S – Ljan: stengt fra 26. juni til og med 23.juli

Uke 32 og 33

Oslo S – Gjøvik: stengt fra 9. august til og med 19. august
aktuell link | Bane Nor