mars 16

Skattemeldingen kommer fra i dag: 5 viktige punkter boligeiere må passe på å sjekke!Carsten Henrik Pihl, forbruker og kommunikasjonssjef i Huseierne. Foto: Christiane Y. Vibe, Huseierne


– Mange opplysninger om boligen din må du fylle ut selv, så boligeiere må passe på å sjekke skattemeldingen godt, forteller forbrukersjef Carsten Pihl i Huseierne i en melding. Han advarer samtidig om «penger-tilbake-fellen»


Fra i dag 16. mars og frem til 7. april kommer skattemeldingen. Selv om den ser ferdig ut, er den ikke det, advarer Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne.


– Skattemeldingen du har fått tilsendt er foreløpig. Det er en rekke opplysninger som Skatteetaten har om deg, som du må passe på å fylle inn. Dette gjelder særlig for boligeiere, for her er det lite som er forhåndsutfylt, forteller han.


Ikke gå i «penger-tilbake-fellen»

De fleste får beskjed om at de får tilbake penger. Men selv om du får penger tilbake, er det ikke sikkert at alle fradrag er på plass, forteller forbrukersjefen i Huseierne.


– Lovverket er slik at de fleste skal få penger tilbake på skatten. En regel i skattebetalingsloven gjør at det tvangsspares penger for deg hvert år, forteller Pihl.


– Dermed er det helt naturlig at du får beskjed om at du får tilbake penger. Men ikke slå deg til ro med det! Sjekk skattemeldingen nøye, er forbrukersjefens råd.

5 ting du må sjekke nøye i skattemeldingen
Her er Huseiernes 5 punkter du som boligeier må sjekke ordentlig nøye i skattemeldingen:


1. Er formuesverdien på boligen riktig?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien på boligen din. Dette er det vi tidligere omtalte som ligningsverdien. Formuesverdien ligger til grunn for (eventuell) formuesskatt, og i mange kommuner også eiendomsskatten.


I boligen du selv bor – primærboligen – skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien. Formuesverdien på boligen settes modellmessig og beregnes ut fra størrelsen på boligen og boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noe feil. Klag hvis verdien ikke stemmer.


2. Er alle eiendommene dine med i skattemeldingen?

Det du eier ved utgangen av året 2020 skal stå i skattemeldingen. Sjekk at bolig(er) og hytte(r) som du eier står oppført riktig.

Pass på hvis du har solgt eller kjøpt eiendom gjennom året, om at alt har kommet på plass.


3. Byttet du bank i 2020? Husk fradrag!

Du kan trekke fra utgifter til refinansiering av boliglånet i skattemeldingen. Det gjelder både de som byttet bank og de som refinansierte i egen bank. Du får dekket kostnadene du hadde for å få det nye lånet. Det kan være utgifter til takst, verdivurdering fra eiendomsmegleren, tinglysingsgebyr og etableringsgebyr i bankene.


NB: Dette fradraget får du bare hvis du refinansierer din eksisterende bolig, ikke hvis du kjøper ny bolig!


4. Husk fradrag når du leier ut skattepliktig!

Du skal betale skatt av utleieinntektene når du leier ut utleieleilighet, eller mer enn halvparten av din egen bolig. Du betaler 22 prosent skatt på disse inntektene i 2020.


Du kan trekke fra en rekke utgifter som forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser. Det er ikke gitt mye veiledning fra Skatteetaten – hverken i ny eller gammel skattemelding. Du må selv fylle ut og passe på at alle fradragene er med.


5. Husk skatten hvis du har leid ut hytte eller gjennom AirBnB i 2020!


De som har leid ut på korttid gjennom for eksempel AirBnB skal betale skatt av inntektene.
Utleie av hytte eller korttidsutleie i egen bolig er skattefritt opptil 10.000 kroner i inntekter. Tjener du over dette skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.


I år vil leieinntekter tatt inn via formidlere som AirBnB være rapportert inn i Skattemeldingen. Men sjekk om det har blitt riktig. De som har leid ut på egenhånd må passe på å få inn leieinntektene.

Ekstratips: Husk fradrag for reise jobb-arbeid!


Carsten Henrik Pihl i Huseierne minner om at for 2020 er ikke fradraget for reise mellom jobb og arbeid ført inn i Skattemeldingen automatisk:

– Det er tatt ut, i og med at mange har vært på hjemmekontor eller vært permittert store deler av året. Men de som har vært på jobb må sjekke at de får fradraget. Fradraget gis vanligvis hvis du har mer enn 65 km reisevei til jobben tur/retur.