mars 17

Travel onsdag for nødetater iøstfold: Kritisk skadd. Eksplosjonsfare. Påkjørt fotgjenger..


Det har vært en travel onsdag for politi og nødetater iøstfold.Her er noe av det som har skjedd..Brann i kjøretøy – og eksplosjonsfare
Råde
Kl 15.34
Ved krysset Fredrikstadveien/Enebekkveien ble det onsdag ettermiddag meldt om brann i et kjøretøy. Det stod gassflasker på kjøretøyet, så det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Toglinja går rett forbi, så togene ble også stanset i en periode. Ingen personskader, og rett før Kl 1800 ble brannen ansett som slukket. Veiene og toglinja åpnet igjen.Flere skadet etter trafikkulykke, og ambulanse av veien.,
Fredrikstad
Kl 07.01
Alle nødetater rykket ut til møteulykke mellom 2 biler langs Mosseveien rett nord for Onsøy togstasjon onsdag morgen. En fører av personbil som kom i retning Fredrikstad er mistenkt for å ha kommet over i motgående kjørefelt. 3 personer skadet. Det er meldt om kritiske skader på fører av den ene bilen, ellers uavklart skadeomfang. Alle involverte ivaretatt av helse. Fører av bil som kom over i motgående kjørefelt har fått førerkortet sitt beslaglagt og sak vil bli opprettet. Kom også melding om ambulanse som kjørte av veien rett nord for opprinnelig ulykke. Skjedd i krysset Ørmenveien/Mosseveien. Kun meldt om materielle skader og ikke skader på involverte.


Fotgjenger påkjørt
Sarpsborg
Kl 12.09
Meldt om en fotgjenger som er truffet av bil. Skal ha smerter som følge av påkjørsel men fremstår ellers oppegående. Skjedd ved fotgjengerovergang Rosenkrantz gateFort i 60-sone
Halden
Kl 17.08
Rokkeveien. UP har gjennomført kontroll i 60 sone på stedet. 2 førere fikk forenklet forelegg for å benytte mobil, 13 stykker fikk forenklede forelegg for hastighet og 4 fikk førerkort beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 97 km/t.


Trafikkontroll
Askim
Kl 13.09
På Rakkestadveien har UP gjennomført trafikkontroll. Resultatet ble 13 forenklede forelegg for hastighet hvor høyeste hastighet ble målt til 85km/t i 60-sone samt ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.