mars 18

Østfold kollektiv: Prisendringer fra 22.mars..


Fra og med den 22. mars 2021 endrer Østfold kollektiv prisene. Parallelt med Ruter og Brakar, økes prisen på enkelte billettyper. Billettinntektene bidrar til å opprettholde dagens kollektivtilbud opplyser selskapet på sine nettsider:

Prisøkningen er en årlig prisjustering for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet.


De samme

Prisene på enkeltbilletter forblir de samme, mens prisen på periodebilletter øker noe. Samlet utgjør økningen 2,7 prosent av Østfold kollektivtrafikks billettinntekter.

Se den fullstendige oversikten over prisendringene og -økningene under.Aktuell link | Østfold kollektiv