mars 22

Forlenger gebyr-unntak


Foto via Statens vegvesen


Forlenger gebyr-unntak

Vegvesenet har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 30. september 2021.


Gebyr for førerprøve som skulle vært gjennomført i perioden 15. juni 2020 til og med 30. september 2021, frafalles av Statens vegvesen selv om fristen for avbestilling er utløpt eller kandidaten ikke har møtt opp til førerprøven.– Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra gebyr-kravet til og med 30. september, sier Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen.


Hun legger til at det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den oppsatte timen isteden.