mars 22

Rekord for hjortejakta og flere felte elgNye tall fra SSB viser at utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger. I jaktåret 2020/2021 ble det registrert ny toppnotering for antall felte hjort med 50 100 hjort, en økning på 8 pst fra året før. Det har aldri tidligere blitt registrert høyere antall felte hjort i Norge. For første gang på mange år ble det også registrert økt utbytte fra elgjakta med 31 700 felte elg, en økning på 5 prosent fra året før.– Hjort og elg er viktig og positivt for mange i Norge, men hjorteviltet kan også medføre ulemper i form av bl.a. beiteskader og trafikkpåkjørsler. Disse tallene sier meg at forvaltningen, særlig grunneiere og jegere, gjør en formidabel innsats med å forvalte hjorteviltet i Norge på en god måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en melding:


Jakta og det høstbare viltet representerer også verdier i form av rekreasjon, folkehelse og sunt viltkjøtt som gir muligheter for næringsutvikling, noe jeg også er opptatt av å legge til rette for, avslutter Bollestad.


Les mer på SSB: Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg – SSB