mars 23

Nye billettyper i Nedre Glomma


For å bidra til at flere velger bussen i Nedre Glomma, introduserer Østfold kollektiv nye billettyper fra og med 22. mars.

Fritidsbillett for barn og honnør

De nye billettene omfatter en fritidsbillett for barn og honnør og flere tidsperioder for Nedre Glomma-kortet opplyser selskapet på sine nettsider:


Fritidsbilletten er en enkeltbillett som kan kjøpes av barn (6 til 17 år) og honnør (fra og med 67 år).

Billetten koster 10,- og kan kjøpes på hverdager fra kl. 17, samt hele lørdag og søndag.

Østfold kollektiv håper blant annet at den nye fritidsbilletten vil bidra til at ungdom danner gode kollektivvaner for livet.

Billetten erstatter gratis buss-tilbudet som ungdommen hadde i fjor, siden gratis buss og korona førte til en del negative hendelser på bussene.


Nedre Glomma-kortet blir mer fleksibelt

Covid-19 har endret samfunnet og arbeidslivet og med endret reise- og arbeidsmønster, er det mange som ønsker mer fleksible billettløsninger.


Som en første tilpasning til dette og som et ledd i satsingen på kollektive tiltak i pressområder, får de som er nødt til å reise med bussen nå flere alternativer ved kjøp av Nedre Glomma-kortet.


Dette er de nye periodebillettene som lanseres 22. mars:

Nedre Glommakortet 24 timer kr. 60,-
Nedre Glommakortet 7 dager kr 120,-
Nedre Glommakortet 365 dager kr. 3.500,-
Tidligere har vi bare tilbudt Nedre Glomma-kortet som en periodebillett for 30 dager. Denne billetten koster 350 kroner.

Fakta

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Midlene brukes allerede til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

Bypakke Nedre Glomma og Østfold kollektivtrafikk har inngått ny avtale om reduserte priser på buss for Nedre Glomma i 2021. Avtalen omfatter samtlige bussruter som drives i regi av ØKT innenfor de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Avtalen omfatter også lokale reiser med Vy linje 3 og 6 innenfor de to kommunene.


—-

aktuell link | Østfold kollektiv