mars 24

Gir utenlandske arbeidstakere d-nummer på grensen


Skatteetaten oppretter «skattekontor på grensen» for å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere, når de tester seg på grensen.

Dette er et av flere ID-tiltak som skal gjøre det enklere for kommunene å følge opp de som tester positivt eller som ikke følger karantenereglene opplyser Helsedirektoratet i en artikkel:


D-nummer er et norsk ID-nummer som brukes til utenlandske borgere som planlegger å oppholde seg i Norge mindre enn 6 måneder, eller som planlegger å oppholde seg i Norge mer enn 6 måneder, men ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer.


Man kan ha behov for et d-nummer hvis man for eksempel skal jobbe eller drive næringsvirksomhet, er asylsøker eller person med annen gyldig oppholdstillatelse, skal motta trygd eller åpne bankkonto i Norge.


Teststasjonene trenger ID-nummer

Alle som ankommer Norge skal teste seg på grensen, hvis de løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt.

Les mer om krav til å la seg teste på grensen

Kommunene trenger å ha oversikt over alle innreisende som skal i karantene og teste seg videre. Utfordringen har vært å identifisere utenlandske borgere uten et norsk ID-nummer.


ID-tiltak

Det første ID-tiltaket har vært å gi alle utlendinger uten norsk ID et nasjonalt hjelpenummer når de tester seg med hurtigtest på grensen.

Et d-nummer er enda bedre både for den som blir testet og for kommunene. Det fungerer blant annet som ID ved andre typer tester enn hurtigtester, og det gir enklere tilgang til prøvesvar.


«Skattekontor på grensen»

Skatteetaten oppretter «skattekontor på grensen» på teststasjonene på grenseovergangene, for å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere, som har krav på det.

Skatteetatens ansatte vil også være behjelpelige med å søke opp d-numre for reisende som allerede har det, men som har glemt det.

De som skal jobbe i Norge må fortsatt møte personlig på et skattekontor for å melde innflytting og/eller søke om skattekort etter at de er ferdig med innreisekarantene.

I hele landet

Det blir «skattekontor på grensen» på 33 teststasjoner i hele landet, og både vei, luft og sjø omfattes av prosjektet. Skatteetaten vil være tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken på disse teststasjonene.

Skatteetaten utfører tjenesten på oppdrag for Helsedirektoratet. Skatteetaten regner med å ha 18 ansatte på fulltid hver uke.

De 33 teststasjonene med «skattekontor» på grensen er: Karigasniemi/Karasjok, Kautokeino, Flesland, Bergen havn, Bodø lufthavn, Graddis, Magnormoen, Støa, Karmøy, Storskog, Neiden, Tana, Kjevik, Kristiansand havn, Umbukta, Bjørnfjell, Riksåsen, Gardermoen, Oslo havn, Svinesund, Bjørkebekk, Ørje, Langesund, Risavika, Sola, Tromsø, Helligskogen, Værnes, Storlien, Vauldalen, Torp, Larvik og Vigra.


Norske identitetsnummer

I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at utenlandske borgere skaffer seg et norsk identitetsnummer for at de skal få tilgang til tjenestene deres. Det finnes to ulike typer identitetsnummer i Norge: d-nummer (midlertidig) og fødselsnummer.aktuell link