mars 25

Blir ombud for alle barn og unge i Viken


Foto via Viken fylkeskommune. På bildet – Bodil Houg


Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken endrer navn til ombudet for barn og unge i Viken, og får samtidig utvidet mandat til å gjelde alle barn og unge i fylket. Det opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:


Et samlet fylkesting gikk inn for dette 24. mars.
Leder for ombudet, Bodil J. Houg, er glad for og stolt over vedtaket.


– Vi som ombud skal være modige på barn og unges vegne. Og vi ser at det er nødvendig, for det er for mange som opplever at de ikke får rettighetene sine godt nok ivaretatt. Derfor er jeg er stolt og glad over at vi nå har et mandat som favner alle barn og unge i Viken, og vil benytte anledningen til å skryte av Viken-politikerne som har gått i bresjen for dette.


Vil fortsatt jobbe mot mobbing

Mobbing vil fortsatt være en stor og viktig del av ombudets arbeidsområde, men med det nye mandatet får ombudet nå muligheten til å følge barn og unge gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehage og ut videregående opplæring.


– Hovedoppgaven vår er å ivareta det enkelte barns eller ungdoms rettigheter, uansett om det gjelder mobbing eller andre rettigheter etter lovverket. Som før, vil en stor del av vårt arbeid være å gi råd og veilede barn, unge og deres foresatte når de opplever utfordringer, der de er, sier Houg.


Ombudet vil ha en rådgivende og veiledende rolle. For å sikre dens uavhengighet plasseres den direkte under fylkestinget.


—-

aktuell link | Viken