mars 30

Norsk Folkehjelp: Bisto med spesialisert drone i søk etter savnet 39 åring

Foto via Norsk Folkehjelpdronepilot Tor-Erik Kvarstad ØienNorsk Folkehjelp har siden sent mandagskveld bistått med frivillige redningsmannskaper i et søk etter en 39-årig mann.

Gjennom natten har det blitt søkt med bil, snøscooter og til fots og nå også med spesialisert drone. Hendelsen skjedde på Gjøvik.


Norsk Folkehjelp har hatt mye mannskap med i søket. 11 mannskaper deltok i søket i natt. I morgentimene er det foretatt utskiftning av mannskaper slik at det blir uthvilte frivillige inn i innsatsen.

Spesialisert drone

Norsk Folkehjelp har rykket ut med en drone som er spesialisert for søk og redningsoppdrag. Den tåler mer vær og vind enn vanlige droner og har varmesøkende kamera. Dronen håndteres av dronepiloter som har erfaring og opplæring i søk- og redning.


Dronen var tilgjengelig gjennom hele natten, men ble satt i søk i 9 tiden. Kort tid før den savnede ble gjort rede for. Som politiet melder på Twitter avsluttes nå leteaksjonen.


Det betyr at Norsk Folkehjelps frivillige rydder opp, og går tilbake i beredskap.