april 08

Trenger alles hjelp for å hindre trengsel på skolebussen


Viken fylkeskommune ber nå alle innbyggere innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.ALLE MÅ BIDRA oppfordrer fylkeskommunen i en artikkel:

– Vi må rett og slett oppfordre færre til å reise, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.Hallvard Mørk Tvete/Viken fylkeskommune– Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon i Viken. Smitten er størst blant unge. Busselskapene gjør nå det de kan for å øke kapasiteten. Men det er ikke nok hvis alle ikke følger reglene som gjelder, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Brenna opplever at mange er bekymret for å bli smittet på bussen på grunn av trengsel, og tar situasjonen på største alvor.

Dette gjelder på bussen

Fylkesrådslederen er selvsagt klar på at alle barn og unge med lang og utrygg skolevei skal få plass på bussen. Men hun ber de som ikke har krav på skoleskyss eller har gyldig billett om å finne alternative former for å komme seg på skolen.

– Vi gjør alt vi kan, men jeg kan ikke få understreket sterkt nok at dette er en utfordring vi ikke klarer å løse alene. Vi er helt avhengig av at vi alle hjelper hverandre. Bussen har ikke blitt gratis, og du må fortsatt ha gyldig billett om bord selv om du ikke går på bussen foran hos sjåføren. Vi oppfordrer alle som kan til å finne andre måter å reise på. Vi må rett og slett oppfordre færre til å reise, sier Brenna, og legger til:

– Bruk sykkelen eller gå hvis det er mulig. Hvis det går flere busser fra samme holdeplass, er det lurt å møte opp i god tid og bidra til at passasjerene sprer seg på flere busser. Kanskje betyr det at du må gå hjemmefra fem minutter tidligere om morgenen.


I tillegg ber Brenna om at alle som reiser om å følge Helsedirektoratets anbefalinger om smittevern.


•I Viken anbefales det nå blant annet å
benytte alle sitteplasser som ikke er sperret av. Det er bedre å sitte skulder mot skulder enn å stå i midtgangen.

•holde avstand til andre passasjerer og unngå kontakt ansikt til ansikt.

•bruke munnbind når du ikke kan holde anbefalt avstand til andre.

•kjøpe billett på forhånd. Du kan ikke bruke kontanter om bord.

•vask hendene ofte og grundig.

•hoste i papirlommetørkle eller albuen.

•ikke gå om bord dersom du ser at det er trangt om plassen.

•ikke reise kollektivt hvis du er syk eller hvis du er på vei til eller fra testing for Covid-19.

Aktuelle tiltak nå etter påske:

Fylkeskommunen og kollektivselskapene har kommet opp med en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

•Det settes inn ekstra kapasitet etter behov.

•Kollektivselskapene skaffer nå flere busser og sjåfører til perioden vi nå går inn i.

•På grunn av enkelte overfylte skolebusser, vil kollektivselskapene plassere ut personell på utvalgte holdeplasser når skolene starter opp igjen, for å forsøke å hjelpe til med å spre de reisende på flere avganger og sjekke billetter.

•Videre vil fylkeskommunen jobbe med å få på plass koronaveiledere som minner om avstand og munnbind på de videregående skolene, som også vil bli brukt ved påstigning til skoleskyssen.

Fylkeskommunen har bestilt munnbind som vil bli utdelt til elevene på videregående skoler, for bruk både på skolen og på skoleskyssen. Informasjon om hvordan dette gjøres ved din skole, får du av skolen.


I tillegg holdes fremdører og de forreste seterekkene avstengt, seter sperres av for å hindre at folk sitter ansikt mot ansikt, renholdet på busser og billettmaskiner trappes opp og informasjon om reiseråd økes.

—-

aktuell link | Viken |