april 11

Oppdaterte smittevernstiltak i Halden


Begrensningene på idrett- og fritidsaktiviteter fortsetter. Tros- og livssynshus må fortsatt holde stengt. Og det blir fortsatt forbud mot arrangementer. Noen lettelser blir det likevel med nye koronaregler opplyser Halden kommune på søndag.

Formannskapet vedtok søndag en lokal koronaforskrift for Halden. Den kommer i tillegg til de regionale reglene i tiltaksnivå 5B som regjeringen lørdag bestemte at Halden skulle være en del av. Det betyr at smittevernreglene i Halden fra natt til mandag 12. april likevel blir som før på mange områder, men på noen få områder blir det lettelser.

Se fullstendig oversikt over reglene som gjelder i Halden fra mandag her

Butikker og servering kan åpne

– Det blir viktige lettelser for de som driver butikker og serveringssteder i Halden nå. Skjenkestoppen gjelder fortsatt, men det blir mulig å spise ute igjen og butikkene kan ha åpent. Det blir også noen små lettelser for treningssentrene. Biblioteket kan også åpne igjen. Dette er viktig for mange arbeidsplasser og for folks ve og vel. Jeg håper alle vil fortsette å opptre klokt når vi nå får nye muligheter, slik at vi ikke raskt mister dem igjen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Bør ikke besøke Halden nå

Halden har nå nabokommuner som ikke kan ha åpne butikker og serveringsteder, grunnet et høyere smittetrykk enn Halden har. Disse kommunene er omfattet av regler som anbefaler bosatte i kommunen ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

– Vanligvis vil vi ønske alle velkommen til Halden, men slik situasjonen er nå oppfordrer jeg alle til å følge smittevernreglene der de bor. Det betyr at folk i våre nabobyer ikke bør besøke butikker og serveringssteder i Halden nå. Jeg oppfordrer næringslivet i Halden til å forsøke å sette begrensninger på besøk fra kommuner med strengere regler enn Halden nå har. Det kan være et viktig bidrag i å klare å holde butikker og restauranter åpne, sier kommunedirektøren.

Fortsatt høyt

Det blir ikke lettelser for idrett og fritidsaktiviteter nå. Det blir fortsatt forbud mot arrangementer. Og tros- og livssynshus må fortsatt i hovedsak holde stengt, med unntak for noen viktige livshendelser. Det har formannskapet vedtatt i den nye lokale koronaforskriften som gjør at dette fortsetter som tidligere.

– Vi har dessverre ikke et smittenivå i Halden som gjør det forsvarlig å åpne mye opp. Det er mer ukjent smittevei nå enn tidligere. Derfor vedtok vi nylig å ha rødt nivå i skolene de neste to ukene. Vi kan ikke åpne for at flere mennesker samles til trening eller religiøse møter, når vi samtidig er nødt til å ha de strengeste reglene i skolen. Vi er opptatt av at de mange koronareglene må henge sammen, og det mener jeg det gjør nå, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Få nærkontakter

Innstrammingene på sosial kontakt er noe nedjustert ved at Halden er flyttet fra 5A til 5B. Kommuneoverlegen er uansett klar i sitt budskap om hva som fortsatt er viktig.

– Det viktigste tiltaket for å åpne opp samfunnet er at alle har så få nærkontakter som mulig. Det er bedre at du møter de samme få menneskene flere ganger enn mange ulike personer over tid. Og det er aller best om dere kan møtes ute, anbefaler kommuneoverlegen i Halden.
aktuell link | Halden kommune