april 13

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser


– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding:

Belønningsavtalene stimulerer til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Målsettingen er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.


Trafikktall fra Nedre Glomma viser at biltrafikken er redusert. Dette er i henhold til målsettingen i belønningsavtalen, men må også sees i sammenheng med koronarestriksjonene i 2020.

– 2020 var et annerledes år, og jeg er glad for at Nedre Glomma nå får utbetalt disse midlene. Arbeidet for et grønnere bymiljø i Nedre Glomma fortsetter, til beste for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.