april 15

3 av 5 unge voksne mer ensomme under pandemien


Sosiale arenaer har vært stengt i lang tid. Våre tall viser at særlig unge voksne og personer med lav inntekt har slitt med ensomhet under pandemien, sier Adelheid Firing Hvambsal. Foto: Kirkens Bymisjon


Kirkens Bymisjons advarer om pandemiens ettervirkninger. De ber regjeringen om å styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.


3 av 5 unge voksne rapporterer om økt ensomhet

60 prosent av de under 30 år mener myndighetene ikke har tatt nok hensyn til befolkningens psykiske helse under pandemien.

I befolkningen generelt svarer 9 av 10 (87 prosent) at de mener at smitteverntiltakene under pandemien har ført til at utsatte grupper i samfunnet har hatt det vanskeligere.

– I pandemi har liv og somatisk helse vært første prioritert, men vi må ikke glemme at mange vil slite med de psykiske ettervirkningene i en tid framover. Ensomheten som nå rapporteres kan føre til alvorlig senskade blant unge mennesker, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal i en melding:


Etterlyser styrking av hjelpetilbud

– Når så mange unge rapporterer om økt ensomhet, er det i et utviklings-psykologisk perspektiv alvorlig. En generasjon unge voksne har i en lengre periode av livet sitt stått utenfor fellesskap som er viktig for tilhørighet og avgjørende for identitet og utvikling.


– Vi trenger en kraftig styrking av eksisterende kommunale og ideelle lavterskel psykisk helse-tilbud for unge voksne. Tilbudene som finnes er gode, men de mangler kapasitet, sier Hvambsal.

Onsdag 7. april la regjeringen fram en gjenåpningsplan i fire trinn. Kirkens Bymisjon savner planer for hvordan myndighetene har tenkt å håndtere belastningene for dem som er særlig utsatt.


– Det offentlige og ideell sektor må ta et felles løft for å redusere senvirkningene av korona-pandemien, særlig blant utsatte grupper. Folk som har mistet arbeidet, er permitterte, hadde lite fra før og som bor trangt, har hatt det vanskeligere. For mange vil det vare en stund framover. Korona-nedstengingen rammer skjevt, og krisen tydeliggjør klasseskillene i Norge. Kirkens Bymisjon står klare til å gjøre vår del. Regjeringen har ansvar for at vi som samfunn er rigget til dette. Også etter at vaksinene er satt.


Økte forskjeller krever handling

Kirkens Bymisjon ser gjennom sitt daglige arbeid hvordan nedstengingen går hardt utover de som fra før av sto i vanskelige livssituasjoner. Undersøkelsen bekrefter at store deler av befolkningen har samme oppfatning. Av befolkningen generelt svarer 9 av 10 (87 prosent) at de mener at smitteverntiltakene under pandemien har ført til at utsatte grupper i samfunnet har hatt det vanskeligere.


Hun er bekymret for at forskjellene i samfunnet øker ytterligere, og forventer at regjeringen gir mer penger til barnefamilier med dårlig råd.

– Urovekkende mange barn lever i fattige familier, og vi er både redde for at de skal få det verre og at gruppen øker. Dette er en gruppe som allerede har det tøft. Disse familiene lever i altfor stor usikkerhet.
Før pandemien levde 115 000 barn i fattige familier, ifølge SSBs ferske tall.


– Vi kan bare ane konsekvensene av koronapandemien når tallene for 2020 og 2021 kommer, sier generalsekretæren i Kirkens Bymisjon.