april 17

Legger til rette for massetesting av covid-19


Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.– Massetesting kan bidra til at vi raskere kan gjenåpne samfunnet ved at skjult smitte oppdages tidligere. Regjeringen vil snart legge frem sin plan for massetesting. For å forberede dette, har vi i dag endret regelverket slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Vi sørger samtidig for at det er over 800 millioner kroner tilgjengelig for massetesting i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding:


Massetesting vil som hovedregel være aktuelt i områder med moderat til høy forekomst av smitte. Massetesting kan bidra til å holde kontroll over smittespredningen der det er behov for lettelser i tiltaksbyrden.


Med massetesting menes systematisk og frivillig testing av en gruppe mennesker, uten at det er foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte og sykdom.