april 26

Elvarebilene kommer


Elektriske personbiler har blitt et vanlig syn på norske veger. Nå kommer også de elektriske varebilene for fullt beskriver Statens vegvesen i en melding:


Registreringstallene for nye varebiler viser at det har vært en jevn stigning i andelen førstegangsregistrerte elektriske varebiler de siste årene. Men hittil i 2021 har markedsandelen gått rett i været.

– I årets tre første måneder er det førstegangsregistrert 1 474 elektriske varebiler. Dette utgjør en andel på hele 23,8 prosent, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

For hele 2020 var andelen elektriske varebiler på 11,1 prosent.

– Det er ingen grunn til at denne utviklingen ikke skal fortsette. Det kan se ut som at 2021 blir året da elvarebilene kommer for fullt, sier Andersson.
Mange varebiler, spesielt i byene, kjøres relativt få kilometer. Varebilen fungerer også som et mobilt lager og oppbevaringsplass for utstyr, for eksempel for håndverkere. Elvarebiler er også svært anvendelige i nærdistribusjon over kortere distanser.


Utvikling i riktig retning

– Dette er en utvikling i riktig retning, som bidrar til å oppfylle Norges klima- og miljømål. Personbilmarkedet har vist hvor raskt vi kan gjøre et skifte fra fossile energikilder til elektrisk drift, og det er veldig bra at vi ser en tilsvarende utvikling i varebilmarkedet, sier Andersson.


Mer å velge i

En opptelling på Statens vegvesens nybilvelger på vegvesen.no viser at det nå er 12 produsenter som tilbyr mer enn 115 varianter av elektriske varebiler på det norske markedet. Alt fra mindre «pizzabiler» til større varebiler. Blant disse finner vi flere av de etablerte merkene, men også produsenter som er nye på det norske markedet som BYD, Goupil og Maxus.


– Med et stadig større utvalg av elektriske varebiler vil stadig flere kunder finne bil som passer det behovet de har. Vi vil følge nøye med på registreringstallene gjennom året, for å se om denne positive trenden fortsetter, sier Andersson.


Enovastøtte

Virksomheter eller firmaer som kjøper ny elvarebil kan søke om økonomisk støtte fra Enova. Enova er et statsforetak som er opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova gir inntil 50 000 kr i støtte per bil, men en viktig forutsetning er at bilforhandleren søker om Enovastøtte når bilen blir bestilt. Les mer på enova.no

Aktuelle tall: