april 27

Alkoholkonsumet endret seg de første månedene av pandemien


Da Norge «stengte ned» i de første månedene av COVID-19-pandemien, var det mange som endret alkoholkonsumet sitt. Dette viser en fersk studie omtalt på FHI sine nettsider:Nesten 1 av 3 (29,9 prosent) rapporterte at de drakk mindre, mens nesten 1 av 6 (13,3 prosent) rapporterte at de drakk mer. Kvinner, yngre og de som var bosatt i Oslo hadde oftere endret alkoholkonsumet sitt.


– De som hadde et lavt konsum før pandemien, var mer tilbøyelige til å drikke mindre, mens de som hadde et høyt konsum før pandemien, var de som oftest rapporterte at de drakk mer under pandemien, sier Jørgen Bramness, forsker ved Folkehelseinstituttet.


De vanligste årsakene til å drikke mindre var mindre samvær med venner og sjeldnere besøk på restaurant, bar, eller kafe.

Viktige grunner som ble oppgitt til å drikke mer var behov for å unne seg selv noe godt og færre praktiske konsekvenser av å drikke mer. Studien bygger på en spørreundersøkelse i et nasjonalt utvalg på 1200 voksne personer.


Artikkelen Alcohol Use during the COVID-19 Pandemic: Self-Reported Changes and Motives for Change er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Addiction Research.


—-

aktuell link | FHI