april 27

Flere skal få raskere og rimeligere hjelp i husleiekonflikter– Å leie bolig skal være et trygt og godt alternativ til å eie. Derfor er det viktig at tvister som oppstår i leieforhold behandles raskt, rimelig og kompetent, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en melding:

Fra 1. september utvides Husleietvistutvalgets virkeområde til hele landet, og saksbehandlingen skal bli enda mer effektiv ved hjelp av digitalisering.


Husleietvistutvalget (HTU) er et lavterskeltilbud, hvor leiere og utleiere får løst sine tvister på en rask og rimelig måte. Her kan leiere få avklart en uenighet med huseieren for 240 kroner, og det er ikke nødvendig å bruke advokat. HTU legger til rette for mekling mellom partene, slik at tvistene kan få en minnelig løsning. Årlige brukerundersøkelser fra 2011 og frem til i dag viser at brukerne har tillit til HTUs behandling av husleiesaker, og at de treffer godt med sine vedtak.


– Forslagene vi sender på høring fastsetter utvidelsen av HTU, og legger til rette for en enda mer effektiv og digital saksbehandling i HTU, blant annet når det gjelder kommunikasjon og signering. Dette er særlig viktig når HTU blir landsdekkende, sier Astrup. HTU har hittil vært for lite kjent blant folk flest.


Departementet foreslår også at oppsigelsessaker ikke lenger skal være prioritert for fritt rettsråd, ettersom disse sakene vil behandles av HTU fremover. HTU vil selv kunne informere og veilede publikum om rettigheter og plikter i leieforhold. Da vil det ikke lenger være behov for rettsråd fra en advokat.


Forslaget sendes nå ut på høring, med frist 07.06.2021.


Les hele forslaget her