april 27

Nytt delesymbol gir bedre sykkeltilrettelegging


Et nytt sykkelsymbol – Sharrows – skal bidra til økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for syklister på norske veier opplyser Statens vegvesen i en melding:


Statens vegvesen har nå tatt delesymbolet inn som et vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften. Delesymbol er oppmerking i veibanen med pil og sykkelsymbol for å informere bilistene om å dele veien med syklister på viktige sykkelruter og for å gjøre syklister mer synlige for bilister.


Delesymbolet Sharrows brukes i dag i flere land i Europa og i USA. Delesymbol er det norske begrepet.
Delesymbolet har vært testet ut i Lillehammer og Horten de siste årene. Evalueringen fra Transportøkonomisk institutt har vært positiv. Nå kan symbolet bli tatt i bruk over hele landet.


– Delesymbol kan bidra til bedre framkommelighet og øke trygghet og trafikksikkerhet for syklister i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel. Symbolet informerer syklister og andre trafikanter om at man befinner seg på en sykkelrute, sier Bente Beckstrøm Fuglseth i Statens vegvesen.


Delesymbol kan brukes på kortere strekninger som mangler infrastruktur. Hastigheten bør være lav, og det bør heller ikke være for mye biltrafikk.
– Oppmerkingen kan ikke alltid alene løse utfordringene. Delesymbol kan eventuelt kombineres med fartsreduserende tiltak som fartshumper eller lignende, slik at det oppleves som trygt og sikkert å sykle i gaten, sier Fuglseth.