mai 05

-Fallende boligpriser er gode nyheter


– NBBL er lettet over at det nå endelig er tegn til at prisveksten i boligmarkedet avtar, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes. Foto NBL / N. Frantsen

Boligprisene har økt 12,2 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. De sesongjusterte boligprisene falt imidlertid 0,1 prosent i april.

– En gledelig nyhet og lettelse for alle som skal inn på boligmarkedet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en melding:– Den kraftige boligprisveksten det siste året har vært meget uheldig. Økte boligpriser og økt gjeld går hånd i hånd. Tosifret boligprisvekst svekker både finansiell stabilitet og langsiktig vekstevne i norsk økonomi. Samtidig skapes det et klasseskille mellom de som eier bolig og de som står utenfor boligmarkedet. NBBL er derfor lettet over at det nå endelig er tegn til at prisveksten avtar, sier Frengstad Bjerknes.


– Spesielt interessant er det at boligprisene nå har falt to måneder på rad i hovedstaden. Oslo er ofte en bjellesau for den nasjonale utviklingen. Nedkjølingen kan nok til en viss grad tilskrives videreføringen av utlånsforksriften og utsikter til økt rente. Innstrammingen blir tydeligst i det euforiske Oslo-markedet hvor bankene i størst grad har benyttet fjorårets midlertidige unntak i utlånsforskriften, sier Frengstad Bjerknes.– Det er imidlertid fortsatt en enorm etterspørsel etter bolig og det selges rekordmange boliger. Det er derfor viktig å understreke behovet for økt byggetakt i pressområder samt at det fortsatt haster med en renteøkning, sier Frengstad Bjerknes.