mai 05

Ønsker seg ut av 5b


Foto via Sarpsborg kommune


-Vi i Sarpsborg kommune ønsker oss ut av 5b-tiltakene fra mandag, og gå over til de nasjonale reglene med en lokal forskrift som skal være mest mulig lik nabokommunenes, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.


Uttalelsen kommer etter et møte mellom kommunene, Statsforvalteren og sentrale helsemyndigheter onsdag kveld opplyser kommunen på sine nettsider:


Sarpsborg har hatt lave smittetall de to siste ukene. Søndag kveld ble det kjent at kriseledelsen ønsker at den gjeldende lokale forskriften oppheves fra og med i morgen, torsdag. Etter all sannsynlighet vil formannskapet vedta dette i morgen. Da må innbyggerne i Sarpsborg kun forholde seg til de såkalte nasjonale 5b-reglene.


Venter på regjeringen

Regjeringen har bestemt at Sarpsborg i utgangspunktet skal ligge i 5b til 16. mai, men signaliserte tidlig at de skulle foreta en ny vurdering denne uka. Det var også bakgrunnen for møtet onsdag kveld der kommunene fikk gi sine innspill, som danner grunnlag for helsemyndighetenes råd til regjeringen.

-I møtet var jeg tydelig på at Sarpsborg ønsker seg ut av 5b fra og med mandag 10. mai. Jeg regner med at regjeringen vil komme med sin beslutning på fredag, eller aller senest på lørdag, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje, som fortsetter:


Ytterligere lettelser

-Kriseledelsen mener at smittesituasjonen nå tilsier ytterligere lettelser. Derfor håper vi at regjeringen er enig i at vi fra neste uke kan forholde oss til de nasjonale reglene, men med en forskrift som gir noen begrensninger lokalt. Det er viktig at vi ikke åpner for mye på en gang, slik at vi må stenge ned igjen.
Ordføreren vil forberede formannskapet på at de må ha et nytt møte så snart regjeringen har kommet med sin beslutning. Da for å vedta en ny lokal forskrift som trolig vil gjelde til over pinse.


Vil drøfte med nabokommunene

En eventuell ny forskrift vil bli laget etter drøfting med Folkehelseinstituttet og nabokommunene.
Sarpsborg kommune vil oppdatere nettsidene så snart regjeringen har fattet sitt vedtak og det foreligger forslag til lokale bestemmelser.

—-

aktuell link | Sarpsborg kommune