mai 07

Cathrine M. Lofthus fratrer som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF


Foto via Helse Sør-Øst


Cathrine M. Lofthus er i dag utnevnt av Kongen i statsråd som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. – Vi takker for en solid innsats som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, sier styreleder Svein I. Gjedrem i en melding:Cathrine M. Lofthus har vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF siden 2015.
Helse Sør-Øst har ansvar for spesialisthelsetjenester til halvparten av Norges befolkning.– Cathrine M. Lofthus har ledet dette arbeidet på en fremragende måte. Med stor arbeidskapasitet har hun fulgt opp helseforetak og sykehus og sørget for fremdrift i store utviklingsprosjekter, sier styreleder Svein I. Gjedrem.


– Hun har en entusiasme og dedikasjon til spesialisthelsetjenesten som vi virkelig kommer til å savne. Samtidig ser vi fram til å samarbeide med henne i hennes nye stilling som øverste embetsperson i helsenorge, sier Gjedrem.

Jan Frich

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag konstituert Jan Frich som administrerende direktør. Det vil bli satt i gang en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør. Styret har oppnevnt et eget ansettelsesutvalg i dagens styremøte.