mai 09

Mildere tiltak fra mandag


Sarpsborg får mildere koronatiltak fra og med mandag 10. mai. Dette innebærer blant annet muligheter for arrangementer, dog med begrensninger på antall deltakere. Skjenkestoppen blir opphevet og treningssentre kan delvis gjenåpnes opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider:
-Lyttet til vårt ønske

-Med de lave smittetallene vi har hatt de siste to ukene er vi glade for at regjeringen lyttet til vårt ønske om å tre ut av 5b-tiltakene. Men vi kan ikke å åpne opp for fort, så vi er nødt til å ha noen lokale tiltak som er noe strengere enn de nasjonale reglene. En forutsetning for å gå ut av 5b, er at vi har en egen forskrift som er utarbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet og nabokommunene. Helsemyndighetene har tillit til at kommunene gjør dette. Situasjonen er fremdeles sårbar, og vi ser en økning i noen av våre nabokommuner. Men selv med den lokale forskriften vil vi alle oppleve mildere tiltak på 17. mai og i den påfølgende pinsehelgen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.


De nye tiltakene innebærer blant annet:

Forbudet mot arrangementer oppheves, men med tydelige grenser for hvor mange som kan delta (se nedenfor for detaljer)

Treningssentrene kan åpnes igjen for kommunens egne innbyggere, dog med noen begrensninger (se nedenfor for detaljer)

Svømmehaller kan gjenåpnes, med begrensninger

Skjenkestoppen oppheves slik at alkohol kan serveres til mat fram til klokka 22


De foreslåtte nye reglene

Disse reglene gjelder fra og med mandag 10. mai og til og med torsdag 27. mai:

I utgangspunktet gjelder de nasjonale tiltakene. Blant disse er:

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold én meters avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.


Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan du være flere, men alle må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen gruppe/kohort.


Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Du kan reise på hytte (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

For Sarpsborg kommune er det foreslått en lokal forskrift som er strengere enn de nasjonale reglene på noen områder:


Arrangementer

Det er tillatt med arrangementer, så lenge antallet tilstede ikke er høyere enn:

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster)

Unntak:

Barn i samme gruppe/kohort kan møtes uten antallsbegrensning

10 personer på arrangementer innendørs

Unntak :

•30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser

•30 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune

•100 personer ved begravelsesseremonier der alle sitter på faste, tilviste plasser

30 personer på arrangementer utendørs

Unntak:

100 personer på seriekamper i toppfotball der publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Antallsberegning for arrangementer: Disse personene kommer i tillegg til antallene nevnt over:


Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball

Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet

Antallsberegning for idrettsarrangementer for utøvere under 20 år: Her inngår alle som er til stede – også f.eks. utøvere og støtteapparat.

Her kan du lese hvordan forskriften definisjoner arrangementer og private sammenkomster.

Virksomheter

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan kun holdes åpent for kommunens innbyggere


Unntak:

Skolesvømming, organiserte svømmekurs/svømmetrening for personer under 20 år, svømming for toppidrettsutøvere, rehabilitering og opptrening (individuelt eller i mindre grupper med arrangør) og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen, kan også tilbys personer fra andre kommuner


Treningssentre kan kun holdes åpent for kommunens innbyggere for:

Individuell trening innendørs

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til (for eksempel timer med personlig trener)

Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst en meters avstand mellom deltakerne

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder skal holde stengt.Flere detaljer | aktuell link | Sarpsborg kommune