mai 10

Færre kjører moped. Elsparkesykkel er en av..


Elsykkel er blitt et alternativ til mopeden for mange, fastslår forsikringsselskapet If. Foto via If / Pexels/CC


På fem år er over 12 prosent av mopedene blitt borte. Elsparkesykler og bedre kollektivdekning bidrar til færre mopeder på veiene, mener forsikringsselskapet If.


I fjor var det registrert 156 347 mopeder i Norge. I 2015 var det til sammenligning 178 235 mopeder her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.


– Det er flere årsaker til at færre velger moped, men det er blitt flere alternative måter å komme seg frem for dem som kanskje ville kjøre på moped tidligere, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en melding:


– Elsykkel er den nye mopeden

Han peker på fremveksten av elsparkesykler i byene og bedre kollektivdekning mange steder som to viktige grunner til det kraftige mopedfallet.
– I tillegg har elsykkel blitt den nye mopeden for en del. Mange synes at elsykler gjør det lettere å sykle langt og der det er bratte bakker. Er du ungdom, er det «lite stress» med en elsykkel, sier Clementz.
I mars og april i år var det nesten 700 førstegangsregistreringer av mopeder, viser statistikk fra Statens vegvesen. Det er omtrent 100 færre enn i samme periode i fjor.


– Noen velger lett motorsykkel i stedet for moped, og her er det en viss oppgang, sier Clementz.


Dropper mopedlappen

Nå kan du øvelseskjøre personbil fra du er 16 år, sammen med en person som har hatt førerkort i minst fem år. Denne øvelseskjøringen gjør også at mange dropper mopedlappen, tror If.


– For ungdommer som gjerne har lyst til å kjøre et motorisert kjøretøy – uansett hva det er, vil det nok være et godt alternativ å få sette seg bak rattet i en bil. Den store fordelen med omleggingen av øvelseskjøreperioden for en del år siden, er jo at ungdommer i dag har langt mer kjøreerfaring når de kjører opp enn det foreldrene deres fikk, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.