mai 12

Flere oppkjøringer enn noen gang


Foto via Statens vegvesen


-Selv om Statens vegvesen gjennomfører flere oppkjøringer enn noen gang, er behovet for førerprøver er likevel langt større enn kapasiteten, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i en melding:

– Etterspørselen etter oppkjøringer er fortsatt stor, og mange må vente lenge. Det er ingen tegn til nedgang i etterspørselen. Pandemien har spesielt gitt økt behov for førerkort i de større byene. Den høye etterspørselen er spesielt krevende å håndtere sammen med begrensningene som pandemien gir oss, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.


18% flere oppkjøringer hittil i år

I årets fire første måneder har Statens vegvesen gjennomført 18 prosent flere oppkjøringer enn i samme periode det siste «normalåret» som var 2019.
-Det er mange som er utålmodige, og vi har full forståelse for at trafikkskolene og kandidatene ønsker oppkjøring raskere enn vi klarer å levere. For å sikre forutsigbarhet og høy ferdighet på de som kommer til oppkjøring, er det trafikkskolene som må bestille oppkjøring for den enkelte. Statens vegvesen legger ut nye oppkjøringstimer til faste tider hver uke.


– Statens vegvesen planlegger nå oppkjøringstimer 10 uker fram i tid. I sommerferie-perioden vil det være færre tilgjengelige oppkjøringstimer,ettersom det må avholdes ferie for sensorene på vanlig måte. For å sikre en høyest mulig tilgang til oppkjøringer, kjøres det ekstraordinært mange prøver i forkant og etterkant av ferien. Noen må nok likevel dessverre regne med å vente med oppkjøring til høsten sier Harsem.

Ansetter flere sensorer

-Det er for tiden stor mangel på sensorer i Statens vegvesen, men vi er godt i gang med å ansette nye. Nye kull med sensorer vil bli ansatt løpende, slik at vi raskest mulig kan imøtekomme etterspørselen, sier Harsem.

Antall gjennomførte oppkjøringer for perioden 1. januar -30.april de fem siste årene.