mai 12

Midlertidig bevæpning forlenges inntil åtte uker


Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil åtte uker regnet fra og med 1. mai 2021.


Politiet er midlertidig bevæpnet på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å svare på utviklingen i trusselbildet.


Vurdering

– Politidirektoratets vurdering om midlertidig bevæpning er faglig begrunnet basert på det gjeldende trusselbildet, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en melding:


Innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges.