mai 14

Flere oppkjøringer enn noen gang


Foto via Statens vegvesen


Flere

Statistikken viser at det totalt er gjennomført 7316(+18%) flere oppkjøringer i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode i det siste «normalåret» 2019. For klasse B er økningen på 4571(+15%). – Etterspørselen etter førerprøver viser ingen tegn til reduksjon, og vi opplever for tiden en situasjon hvor man må vente lenge på oppkjøring. Pandemien har spesielt gitt et økt behov i de større byene, og den høye etterspørselen er spesielt krevende å ivareta med hensyn til begrensningene som pandemien gir oss i gjennomføringen av førerprøvene sier Henning Harsem i Statens vegvesen.18% flere førerprøver hittil i år

Statens vegvesen produserer flere oppkjøringer enn noen gang, faktisk 18 % flere førerprøver enn noen gang tidligere de første fire månedene i året.
Det er mange som er utålmodige, og vi har full forståelse for at trafikkskolene og kandidatene ønsker oppkjøring raskere enn vi nå klarer å levere. For å skape forutsigbarhet og høy ferdighet på de som kommer til oppkjøring, er det trafikkskolene som nå må bestille oppkjøring for den enkelte. Bestillingene skjer på faste tider, slik at alle trafikkskolene har forutsigbarhet i når prøvene legges ut.
– Statens vegvesen planlegger nå førerprøvene for 10 uker, og vi er nå inne i å planlegge sommerferieperioden. Dette gjør at tilgangen på oppkjøringstimer blir redusert i kommende uker, da det må avholdes ferie for sensorene på vanlig måte. For å sikre en høyest mulig tilgang til oppkjøringer, kjøres det ekstraordinært mange prøver i forkant og etterkant av ferien, slik at det totale antall oppkjøringer skal gi best mulig tilbud. Noen må nok likevel regne med å vente med oppkjøring til høsten sier Harsem.


Ansetter flere sensorer

-Det er for tiden stor mangel på sensorer i Statens vegvesen, men vi er godt i gang med å ansette nye. Nye kull med sensorer vil bli ansatt løpende, slik at vi raskest mulig kan imøtekomme etterspørselen, sier Harsem.
Statistikken viser at det totalt er gjennomført 7316(+18%) flere oppkjøringer i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode i det siste «normalåret» 2019. For klasse B er økningen på 4571(+15%).