mai 26

Jaktforbudet på fugler opphevesJaktforbudet på andefugler og visse andre fuglearter oppheves 26. mai 2021. Mattilsynet oppfordrer i en melding om fortsatt god hygiene når de håndterer og tilbereder fuglevilt:

Jaktforbudet på fugler har vart siden desember 2020. Nå oppheves det.


– Antallet smittede villfugl i Europa er redusert. I tillegg er vårtrekket stort sett over. Derfor vurderer vi at det ikke lenger er behov for å opprettholde jaktforbudet, sier Siri Løtvedt, seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.


God hygiene fortsatt viktig

Generelt anses fuglevilt som trygt å spise. Det er ingen kjente tilfeller av at mennesker har blitt smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Mattilsynet viser likevel til generelle hygieneråd for tilbereding av kjøtt.


– Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt- eller kokt, varmebehandlet til 70 grader. Det er en generell og god regel, sier Løtvedt.
Hun understreker samtidig at det alltid er viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt.


– Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, avslutter Løtvedt.