mai 28

Over 8 000 har fått tilbud om fagskoleplass


8 074 søkere har fått tilbud om studieplass ved fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak. Det er nesten 35 prosent flere enn i fjor. Allikevel står det over 5 000 ledige studieplasser.


– Norge har et stort behov for dyktige fagarbeidere i årene fremover. Derfor er det veldig gode nyheter at 2 000 flere i år enn i fjor har fått tilbud om å starte på en fagskoleutdanning fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en melding:


Regjeringen har økt antallet studieplasser kraftig

Regjeringen over flere år brukt penger både på nye studieplasser og kvalitetsarbeid ved fagskoler. Det har bidratt til en kraftig økning i antallet studieplasser over hele landet. Det er over 4 000 flere studieplasser enn i fjor, og en del av denne økningen skyldes at nye fagskoler og studietilbud har kommet til i opptaket. Til årets opptak lyste 27 fagskoler ut 13 061 studieplasser fordelt på 494 studietilbud.


– Selv om det har vært en imponerende vekst i både søkertall og hvor mange som har fått studietilbud, så er det fortsatt mange tusen ledige studieplasser igjen. Jeg håper flere ser mulighetene i en fagskoleutdanning og søker på de ledige plassene enten de nettopp er ferdig med videregående, er i jobb, er ledige eller permitterte, sier Asheim.


Det er ikke for sent å søke og oversikten over ledige studieplasser ligger ute på hjemmesidene til Samordna opptak. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er løpende opptak. Det første suppleringsopptaket blir gjennomført tidlig i juni. Deretter gjennomføres nye ukentlige suppleringsopptak frem til august-september 2021.


Teknologiske fag og helsefag klart størst

Hele 75 prosent, eller 6 112 personer av de som har fått et studietilbud får det innen utdanningsområdene teknologiske fag og helsefag.


– NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at en del norske virksomheter sliter med å skaffe seg den arbeidskraften de trenger. Fagskolenes utdanningstilbud er godt tilpasset arbeidslivets behov og spiller en viktig rolle i å fylle kompetansebehovet. Vi trenger enda flere med fagutdanning i årene fremover, sier Asheim.


Fakta om fagskoleplassene

12 762 personer har søkt opptak til 13 170 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.


I årets opptak var det totalt 494 forskjellige studietilbud. Av disse er 245 samlings- eller nettbaserte studier. Det er økning med 70,1 prosent.


10 683 søkere er kvalifisert til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer. Dette er en økning på 42 prosent eller 3 159 søkere fra 2020.


Av alle kvalifiserte søkere har 8 074 søkere fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket. Det er 2 069 flere søkere, noe som gir økning på 34,5 prosent sammenlignet med i fjor.


7 098 søkere har ved årets opptak fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg.


Det er 5 096 flere studieplasser enn søkere med tilbud etter hovedopptaket. 2 609 kvalifiserte søkere står uten tilbud etter hovedopptaket.


Av 8 074 søkere med tilbud om studieplass i hovedopptaket er 2 909 kvinner og 5 165 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 36 prosent. I 2020 var kvinneandelen 29,9 prosent.


Snittalderen blant søkere med tilbud om studieplass ligger på 30,7 år, dette er noe høyere enn i fjor da gjennomsnittsalderen var 29,6 år.


Det er 27 fagskoler som tar del i det samordnede opptaket. De andre fagskolene organiserer sine egne opptak.

Oversikt over opptaket fordelt på fagområder