juni 03

– Dette er ingen rusreform, sier FO-leder


På bildet – Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. Foto via FO


FO er kritisk til at Stortinget stemte ned rusreformen. – Nå må rusavhengige og ungdom i rus vente enda lengre på hjelp, sier Kvisvik i en melding:


Helse- og omsorgskomiteen innstilte i forrige uke på å stemme ned regjeringens rusreform. Samtidig foreslo de at politiet ikke skal straffeforfølge mennesker som ruser seg dersom de tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, at bruk og besittelse sperres fra rullebladet etter tre år og ber regjeringen gjennomgå praksisen knyttet til å frata rusavhengige førerkort. FO mener det er langt fra den reformen som ble lovet.


– Dette er skuffende. Dette er ingen rusreform, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.


– FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i forskjellige tjenester knyttet til ungdom, rusavhengighet og rehabilitering. Det har vært et stort engasjement for rusreformen i vår fagforening. Reformen skulle erstatte straff med hjelp, det gjør ikke Stortinget i dag, sier Kvisvik.


Sosialfaglig kompetanse

I merknadene til forslaget skriver Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp om behovet til å lytte til de som «faktisk jobber med ungdom». Kvisvik mener at dersom man vil lytte til de som jobber med ungdom, burde man lyttet til langt flere enn kun helsesykepleierne.


– FO har svært mange medlemmer som jobber med ungdom i oppsøkende tjenester, skolen, fritidsklubber, barnevernet, rusomsorgen og Nav. Vi opplever ikke at disse er lyttet til, sier Kvisvik.


FO støttet rusreformen slik den ble lagt frem, men påpekte samtidig mangler og kom med konkrete forslag på tiltak som ville styrket rusarbeidet blant ungdom. Kvisvik mener Regjeringen har forstått noe viktig, men mener at rusreformen manglet en satsning på sosialfaglig kompetanse.


– Sosiale utfordringer trenger sosialfaglig kompetanse. Dette er fagfolk som ikke bare skal jobbe med behandling, men også hjelpe med bolig, skole, jobb, aktiviteter og andre sosiale utfordringer. Når vi skal erstatte straff med hjelp må vi sørge for at de ansatte har kompetansen til å iverksette riktig hjelpetiltak, sier Kvisvik.