juni 08

Norsk politi del av internasjonal operasjon ledet av FBI. Betydelig beslag..


Foto via Kripos


Gjennom internasjonalt politisamarbeid har norsk politiet pågrepet flere personer, siktet for grov narkotikakriminalitet. Det er også avdekket en hittil ukjent modus for narkotikasmugling opplyser Kripos i en melding:

Kripos kan bekrefte at norsk politi har deltatt i den internasjonale operasjonen «Trojan Shield», i regi av FBI, og i samarbeid med en rekke andre lands politimyndigheter. Operasjonen har pågått i flere år, og knytter seg til kryptert kommunikasjon mellom tunge kriminelle.


Syv personer pågrepet, betydelige beslag av narkotika og penger

Norsk politi har siden februar mottatt overskuddsinformasjon fra amerikanske myndigheter om alvorlig kriminell aktivitet i Norge. Denne informasjonen har blitt foredlet og videresendt til aktuelle politidistrikt.


– Som følge av informasjonen er syv personer pågrepet i forskjellige distrikt, siktet for alvorlig narkotikakriminalitet. Det er gjort betydelig beslag av narkotika og penger, sier politiadvokat Morten Stene ved Kripos.


De siktede er pågrepet i Norge, og sakene etterforskes av de aktuelle politidistriktene. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å si noe om hvilke distrikt som har deltatt i operasjonen. Det er også planlagt pågripelse av en person i utlandet. Denne personen har en bakmannsrolle. Flere trailere med til sammen betydelige mengder narkotika har også blitt stoppet i Sverige, der politiet har opplysninger om at det skulle transporteres videre til Norge.


– Politiet kan ikke utelukke ytterligere pågripelser, sier Stene. Kripos har hatt et utmerket samarbeid med flere politidistrikt, tollvesenet og politiet i andre land i denne saken.


Ny modus vekker internasjonal oppsikt

Under etterforskningen er det avdekket en ny modus for å smugle narkotika inn til Norge.


– Denne modusen var også ukjent for flere av våre internasjonale samarbeidspartnere, og har fått oppmerksomhet internasjonalt. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gi noen detaljer om denne metoden, sier Stene.


Flere av de pågrepne har tidligere vært ukjente for politiet, og det hadde krevd betydelige ressurser å avdekke deres roller uten informasjonen fra den internasjonale politioperasjonen.


– Dette viser viktigheten av internasjonalt politisamarbeid, samtidig som politiet må jobbe med metodeutvikling for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Når tunge, organiserte kriminelle miljøer jobber på tvers av landegrensene, må politiet gjøre det samme, sier Stene.