juni 12

-Vi mottar tidvis telefoner om livløse mennesker i ulike settinger
-Vi mottar tidvis telefoner om livløse mennesker i ulike settinger, men melder tør ikke gjøre noe for å hjelpe. To slike tilfeller i dag forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt lørdag ettermiddag.

-Anmodes

-Det anmodes om at folk må ta seg sammen og sjekke pust og puls i slike situasjoner, i verste fall kan liv gå tapt!