juni 14

Gladmelding til kommende foreldre fra sykehuset Østfold

Foto via sykehuset Østfold. Avdelingssjef Nina Håland Sørlie i kvinneklinikken.


Fra mandag 14. juni kan gravide ha med seg far/medmor eller annen ledsager til rutineultralyd i uke 18 i Sykehuset Østfold opplyser sykehuset på sine nettsider:


– Vi vet at dette har vært et savn for mange, og er glad for at vi nå kan åpne for dette igjen, sier avdelingssjef Nina Håland Sørlie i kvinneklinikken.


På grunn av smittefare har det ikke vært mulig for gravide å ha med ledsager til ultralydundersøkelse. Når smittetrykket nå har gått ned i kommunene, slipper den gravide å møte til ultralydundersøkelse alene.

– Men fortsatt har vi strenge smitteverntiltak, og vi oppfordrer alle som kommer til å holde 1 meter avstand i ventesonen, sier avdelingssjefen.

Sykehuset Østfold var tidlig ute med å åpne for at far/medmor kan være til stede under selve fødselen og under hele barseloppholdet etter at barnet er født.

Mange fødende blir først innlagt på observasjonsposten når de kommer til sykehuset. Fra onsdag denne uken ble det åpnet for at ledsager også kan være med på observasjonsposten når mor blir innlagt.

Her finner du mer informasjon til deg som venter barn


Presisering

Saken er oppdatert 14. juni med en presisering om at dette gjelder ledsagere til rutineultralyd i uke 18.
aktuell link | sykehuset Østfold