juni 14

Savner utenlandsferie mest

Foto via Gjensidige


Feriereiser til utlandet topper listen over ting folk gleder seg til å gjøre etter pandemien. Blant fem på topp er det to ting som koster penger, og tre ting som er gratis beskriver Gjensidige i en melding:


En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser at utenlandsreiser og café/restaurant er blant de to tingene vi gleder oss mest til å gjøre etter pandemien.


Tre ting som ikke koster penger er også blant fem på topp: Å være sammen med familie, å være sammen med venner, og å klemme.


Sult og tørst blant voksne

Trangen til å reise ut av landet gjelder temmelig likt på tvers av kjønn og aldersgrupper. Cirka 50 prosent svarer at de gleder seg til ferie i utlandet.
Nær 40 prosent gleder seg til å gå på café og restaurant, men variasjonen mellom ulike grupper er langt større på dette området. Det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å spise og drikke ute. Litt overraskende er det kanskje også at andelen er størst blant dem mellom 40 og 60, og lavest blant dem under 30.


Gleder seg til å se familien

Også når det gjelder muligheten til å være sammen med familie er det stor variasjon mellom aldersgruppene. Bare 24 prosent av de under 30 gleder seg til å bruke mer tid til familie, mens 60 prosent av de over 60 gjør det samme. For den eldste aldersgruppen er muligheten til å være sammen med familie det som flest gleder seg til.-Resultatet speiler antagelig at sosial distansering har gitt veldig ulike utslag for ulike aldersgrupper. Mange unge har antagelig fått mer enn nok tid sammen med nær familie det siste året, mens mange eldre har vært isolert fra barn og barnebarn, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige.


Omtrent 40 prosent gleder seg til å være sammen med venner, uten vesentlige forskjeller mellom ulike grupper. Også klemming savnes nokså likt på tvers av aldersgruppene, men det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å klemme igjen.