juni 18

Tiltak for å redusere kø på Svinesund


Fra grensekontrollen på Svinesund onsdag 16. juni. Foto via Øystein S Paulsen / Øst politidistrikt

Politiet iverksetter flere tiltak for å redusere købelastningen i grensekontrollen på Svinesund. Det beskylder er Øst politidistrikt i en artikkel:
Etter at det kom lettelser i innreiserestriksjonene har fritidstrafikken over E6 Svinesund økt betraktelig, og det har på det meste vært over fem timer med kø.– Dette er selvsagt ikke holdbart for varetransporten, personer som skal på jobb, har vært på jobb eller har vært på en annen nødvendig reise. I samarbeid med Halden kommune, Statens Vegvesen og Tolletaten iverksetter vi nå flere endringer som skal redusere købelastningen. Flere tiltak er også til vurdering, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt.


Han er tydelig på at økt reiseaktivitet betyr at det kommer til å bli kø når trafikken er størst, men at tiltakene skal redusere ventetiden først og fremst for varetransporten og for dem som har vært på en nødvendig reise.


– Politiet skal fortsatt innreisekontrollere alle reisende. Regelverket er omfattende og komplisert, og den enkelte kontrollen kan ta tid, særlig om den reisende mangler nødvendig dokumentasjon. Vi henstiller derfor alle reisende til å sette seg inn i regelverket, og medbringe og gjøre klar nødvendig dokumentasjon før de kommer til grensekontrollen. Det vil bidra til at flyten vil bli bedre, sier han.Tiltak som iverksettes:

•Fra torsdag 17/6 kan pendlere bosatt i Sverige benytte den gamle Svinesund-broen, sammen med samfunnskritisk personell innen helse og omsorg. Dette vil trolig gi mindre trafikk på E6, og redusere købelastning for varetransport og andre som har vært på nødvendig reise. Fredag morgen var det stor pendlerøkning over gamle Svinesund, så tiltaket har hatt umiddelbar effekt.


•Politiet opprettet torsdag et nytt venteområde etter grensekontrollen (ved teststasjonen) for dem som skal videre til karantenehotell. Hensikten er å unngå at reisende som må vente på avklaring ikke blokkerer øvrig trafikk i grensekontrollen.


•Politiet har sendt en anmodning til Forsvarets operative hovedkvarter om bistand fra Heimevernet til å bistå med oppgaver tilknyttet grenseoppdraget på riksgrensen. Anmodningen er fredag formiddag til behandling i Forsvaret, og vi må komme tilbake til hvilke konkrete oppgaver vi ønsker at HV-mannskapene skal bistå med. Dersom anmodningen blir godkjent, ser vi for oss at HV er på plass fra mandag.


•Fredag ble skiltingen på E6 (norsk side) inn mot grensekontrollen endret, for å separere inngående trafikk i to køer. Venstre fil går mot grønn sone (ordinære reisende), mens høyre fil går til rød sone (varetransport). Politiet er i dialog med svenske myndigheter for å skilte også på svensk side for å kunne skille køen tidlig.


•Flere tiltak er til vurdering og vil iverksettes fortløpende.


—-

aktuell link | Politiet