juni 19

Yrkestrafikkforbundet mener lokal smittesituasjon må avgjøre om fordørene skal være stengt


Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes. Foto via YF


I store deler av landet vil kollektivselskapene åpne fordørene for å sikre billettinntekter. Yrkestrafikkforbundet mener bussjåførene bør involveres i diskusjonen, og ønsker at den lokale smittesituasjonen skal være avgjørende opplyser forbundet i en en melding:


Yrkestrafikkforbundet, som organiserer flest bussjåfører i Norge, mener kollektivselskapene urettmessig peker på stengte fordører som årsaken til manglende billettinntekter.


– Vi har foreslått for selskapene at de kan flytte valideringsenhetene bak i bussen, noe de ikke har gjort. Vi har også bedt om at billettkontrollene gjeninnføres, noe det ser ut til at enkelte av kollektivselskapene begynner å ta tak i. Til nå har det mange steder vært nærmest «fritt frem» for å reise gratis med bussen. Derfor mener vi at det blir usaklig av dem å peke på stengte fordører som hovedårsaken til at de ikke får billettinntekter, når de ikke har vært interessert i å høre på innspill fra sjåførene selv, uttaler forbundsleder Jim Klungnes.Yrkestrafikkforbundet har som følge av denne diskusjonen sendt innspill til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i forbindelse med oppdatering av smittevernveilederen for kollektivtrafikken, der vi ber om en klargjøring på hva som skal avgjøre om fordørene skal åpnes eller ikke.


– Vi mener det fortsatt må være den lokale smittesituasjonen som bør avgjøre om fordør skal være stengt eller ikke, noe vi håper og tror helsemyndighetene vil stille seg bak. Våre bussjåfører utsettes for en mye større smitterisiko enn folk flest, ettersom de eksponeres for svært mange mennesker i løpet av arbeidsdagen. Vi ber derfor om at de blir hørt, og at helsemyndighetene stiller seg bak forslaget om stengte fordører ved høyt lokalt smittetrykk, konstaterer Klungnes.