juni 22

Sårpoliklinikken gir økt trygghet

Foto via sykehuset Østfold

Siden sårpoliklinikken åpnet på Kalnes i januar har 163 pasienter mottatt behandling, og tilbudet er utvidet til fem dager i uka. – Sårpoliklinikken gir økt trygghet og reduserer liggetid, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg via sykehusets nettsider:Da sårpoliklinikken åpnet i døgnområde 6 ortopedi i slutten av januar, var det et tilbud på dagtid to dager i uka.


– Vi måtte utvide til fem dager i uken allerede 3. mai på grunn av stor pågang. Det er veldig gledelig. Sårsykepleierne, legene og ikke minst pasientene er veldig fornøyde, sier seksjonsleder Eva Tveter.


På grunn av korona har det ikke vært en offisiell åpning av poliklinikken, men forrige uke var det endelig en markering av det nye vellykkede tilbudet.I sårpoliklinikken følger sykepleierne med videreutdanning i sårbehandling opp pasienter som allerede har vært inneliggende i avdelingen. Sårsykepleierne behandler ulike typer sår, men primært sårinfeksjon etter operasjon og oppfølging av diabetessår som ikke vil gro.

– Det går veldig dårlig med pasienter med forverring diabetessår i utgangspunktet. Amputasjonsrisiko er redusert med opp mot 80 prosent ved tverrfaglig tilnæring og en omstilling til at dette er øyeblikkelig hjelp som blir prioritert, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg.


Han viser til at sårpoliklinikken fører til kontinuitet og betydelig kompetanseheving for disse pasientene.


– Det reduserer liggetid og gir økt trygghet for pasientene. Satsing på kompetanse blant sykepleierne og det tette samarbeidet med legene våre er et essensielt steg for å komme videre med satsingen på diabetes fot. Vi har nå eget sår og tun for pasienter med diabetes fotsår, egen sårpoliklinikk med spesialutdannede sykepleiere og har etablert ukentlige samarbeidsmøter med indremedisiner og infeksjonsmedisiner. I tillegg har vi fellespoliklinikk med diabetespoliklinikken i Moss, sier Sorteberg.


—-

Aktuell link | les mer | sykehuset Østfold