juni 24

Vellykket start på digitale brev


F.v. Johanna Klemetsson og Sølvi Kronbäck i nevrologisk poliklinikk i Sykehuset Østfold Kalnes. Foto via sykehuset Østfold

Mandag 14. juni ble det første digitale innkallingsbrevet sendt fra Sykehuset Østfold. – Responsen fra pasientene har vært positiv. Dette er bra både for pasientene og for sykehuset, sier sekretær Sølvi Kronbäck i nevrologisk poliklinikk på Kalnes.Med digitale brev får pasientene posten direkte i helsenorge.no, eller i sin digitale postkasse med en gang de er sendt ut fra sykehuset. Pasientene får en SMS om at de har mottatt brev opplyser sykehuset i en artikkel:


I første omgang er det pasienter som skal til nevrologisk avdeling, lungeavdelingen, kreftavdelingen og DPS Fredrikstad som kan motta digitale brev fra sykehuset.


I løpet av den første uken etter at sykehuset begynte å sende digitale innkallingsbrev, ble det sendt ut til sammen 442 brev fra de fire avdelingene som har startet opp.


– Det var spennende å trykke på send-knappen den første gangen, og uvant å ikke holde i brevet fysisk før det skulle sendes til pasienten. Men det gikk raskt å venne seg til den nye rutinen, sier sekretær Johanna Klemetsson i nevrologisk poliklinikk. Brev som sendes i vanlig post fra sykehuset må skrives ut, legges i internpost og kjøres til sykehusets postsentral hvor de blir frankert. Siden posten nå leveres ut sjeldnere, kan det ta mange dager før pasienten mottar brevet. Når brev sendes digitalt, er brevet tilgjengelig for pasienten i det øyeblikket det er sendt fra sykehuset. Pasienten mottar en SMS om at han eller hun har mottatt et brev.


De fleste er på nett

For pasienter som ikke har opprettet en bruker på helsenorge.no eller har Digipost eller e-Boks, vil brevet komme i postkassa i papirform som tidligere.


– Det vil alltid finnes en løsning for pasienter som ikke er på nett, men vi ønsker å oppmuntre til bruk av digitale løsninger. Og tallene fra den første uken med digitale brev, er oppløftende. Av de 442 brevene avdelingene sendte, ble 346 av brevene levert digitalt. Kun 96 brev ble sendt i papirform fordi pasientene ikke er på nett, sier prosjektleder Thor Øivind Olsen.

—-

Aktuell link | sykehuset Østfold