juni 25

Venter stor trafikk på Svinesund søndag ettermiddag og kveld

Fra grensekontrollen på Svinesund. FotoØystein Stavdal Paulsen / Øst politidistrikt


Politiet opplever økt trafikk inn i Norge over Svinesund, og det må tidvis påregnes kø i grensekontrollen.

– Erfaringen hittil har vært at trafikken har tatt seg opp etter klokken 12, og at den er jevn og stigende utover ettermiddagen og kvelden. Torsdag var trafikken størst klokken 2030, da var det rundt to timers ventetid. Klokken 0130 var køen borte, sier seksjonssjef Merete Beck i utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.


Når det gjelder helgen forventer politiet størst trafikk søndag ettermiddag og kveld. Da skal mange hjem fra feriehuset i Sverige. Forrige søndag var trafikken størst i tidsrommet 14 til 22. Køen var på det meste på 4 timer opplyser politiet på sine nettsider:


– For å unngå å bli sittende i kø inn mot grensekontrollen søndag ettermiddag og kveld kan et råd kan være å reise hjem tidligere på dagen, eventuelt mandag morgen for dem som har mulighet for det. Trafikken er også mindre over Ørje, sier Beck.
Hun minner også om at reisende må huske å innreiseregistre seg før de kommer til grensen. Unntaket her er blant annet norske statsborgere som er fullvaksinerte, eller har gjennomgått Covid-19-sykdom siste seks måneder.


For oppdatert informasjon om unntak se www.regjeringen.no.Politiet har styrket bemanningen på Svinesund vesentlig for å håndtere økt trafikk. Men infrastrukturen på stedet gir begrensninger, blant annet fordi det bare er én fil av E6, og fordi venteområdet i kontrollsonen er lite. Kø må derfor påregnes når trafikken er stor.


– Det er tatt flere grep for å utnytte kontrollområdet best mulig, og det er iverksatt tiltak som skilting på E6 inn mot grensen både på norsk og svensk side. Vi har også fått kjærkommen bistand fra Heimevernet til å bistå politiet med oppgaver tilknyttet grensekontrollen, sier Merete Beck.