juli 02

-Selv om du er fullvaksinert og reiser med lystfartøy fra utlandet, plikter du..

Foto via Øst politidistrikt


Grensekontroll av lystfartøy i Sponvika

Selv om du er fullvaksinert og reiser med lystfartøy fra utlandet, plikter du å fremstille deg for grensekontroll. I Øst politidistrikt er grensekontrollposten for sjøreisende i Sponvika ved Halden påpeker Øst politidistrikt i en artikkel:

Grensekontroll av lystfartøy skjer fra adressen Fjordveien 2, 1694 Sponvika.


Reisende om bord i lystfartøy som ankommer fra utlandet plikter å fremstille seg for grensekontroll ved det grenseovergangsstedet som ligger nærmest der de planlegger å gå i havn/land. Dette gjelder også personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-sykdom.


Se www.regjeringen.no for oppdatert informasjon om innreiseregler.


I Sponvika har politiet etablert grensekontroll for lystfartøy utenfor adressen Fjordveien 2, 1794 Sponvika. GPS koordinater: 59*05’29.6″N 11*13’57.9″E


Åpningstiden er klokken 11:00 til 21:00
Kontakttelefon til politiet er 02800 eller 64 99 30 00


Se www.regjeringen.no for oppdatert informasjon om innreiseregler, registrering, karantene og hvilke unntak som nå gjelder for fullvaksinerte, uvaksinerte og andre.
Se www.politiet.no for hvilke andre steder i Norge det er etablert grensekontroll for fritidsbåter


UNNTAK:

Dersom man går om bord i en båt i Norge som krysser territorialgrensen, men kun oppholder seg i fartøyet til man ankommer Norge igjen – og uten at andre passasjerer stiger på – eller man går i land i utenlandsk havn, faller man utenfor kravet om grensekontroll og testing.