juli 05

Koronasertifikat betyr ikke åpne grenseoverganger

Foto via Øst politidistrikt


Politiet opplever nå at stadig flere reisende velger å ta seg over grenseoverganger som ikke er åpne. Det er i dag 34 grenseoverganger på land som er lovlig å passere inn til Norge. Politiet skal gjennomføre grensekontroll, også av reisende som har koronasertifikat opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Grensepersonell i Innlandet og i Øst politidistrikt rapporterer nå om stadig flere reisende som i god tro bruker grenseoverganger som ikke er godkjente.


– Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av koronasertifikatet. Det er ikke tilfelle. Politiet skal fortsatt foreta grensekontroll av indre Schengen-grense, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.


Bare i Innlandet er det normalt sett 44 overganger, mens kun tre er lovlige for passering per i dag.
Justis- og beredskapsdepartementet har fastslått hvilke grenseovergangssteder som skal være åpne og bemannet for kontroll. Denne oversikten finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner


Når det gjelder lovlige grenseovergangssteder for reisende som kommer med fritidsbåt, finner du oversikten her: https://www.politiet.no/rad/grense-og-grensepassering