juli 07

Oppfordrer foreldre til å snakke med barna om nettvett i ferien


Foto via MedietilsynetFor mange barn og unge betyr ferietid også mye skjermtid, og Medietilsynet oppfordrer foreldre til å ta en sommerprat om nettvett med barna sine. – Den siste tida har politiet åtvara mot blant anna deling av nakenbilde og skremmande videoar i sosiale medium. Dette er noe foreldre bør snakke med barna om sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en melding:


Mange barn er aktive digitale brukere fra ung alder, og over halvparten av niåringene bruker et eller flere sosiale medier. Fra de er 13 år ser så godt som alle norske barn på sosiale medier, ifølge undersøkinga Barn og medier 2020, som er gjennomført av Medietilsynet.


Mange barn og unge er gode på teknologi og tar raskt i bruk nye apper og tjenester som foreldra ikke nødvendigvis kjenner til.


– Det er mykje positivt og sosialt med digitale møteplasser, men vi vet at det også skjer ting som barn ikke bør eksponeres for. Derfor er det viktig at foreldra er obs og engasjerer seg i den digitale hverdagen til barna, seier Velsand.


Barn og unge kan bli eksponert for skremmende og skadelig innhold på nettet

Nyleg har det vore flere saker i nyhetsbildet der barn og unge har vært utsatt for skremmende innhold, deling av nakenbilde og avtalar med fremmende via sosiale medium.

Blant annet har det versert en video av ei ung jente som tilsynelatande blir halshogd på TikTok, politiet åtvarer foreldre om tilfelle der små barn deler nakenvideoar av seg sjølve og mot tenåringar som avtaler å møte kvarandre via sosiale medium, og som deretter forgrip seg.


– Disse sakene viser at barn kan bli eksponerte for innhold på nett som kan vere både skremmende og skadelig. Som forelder er det viktig å vere klar over dette, og snakke med barna om hva de bør gjøre dersom de kommer over denne typen innhold. Foreldre bør også skaffe seg kunnskap om hvordan man blokkerer og rapporterer uønskte hendelser på nett, og hvilke innstillinger som kan brukes for å gjøre den digitale hverdagen tryggere for barna, sier Velsand.


Medietilsynet mener det er viktig at foreldre engasjerer seg

Medietilsynet mener foreldre har et klart ansvar når det gjelder den digitale tryggheten for barna, og for å bidra til at de unge blir i stand til å gjøre gode valg.


– Mange barn bruker sannsynlegvis mer tid på mobilen i sommarferien enn ellers. Foreldre har kanskje også litt betre tid enn vanlig til å ta en prat med barna om kva de gjør på nettet, og hva det er viktig å passe på.

De fleste barna liker at foreldra engasjerer seg i det de er opptatt av. Barna treng også å vite at foreldra er der, og at de kan fortelle om det som kanskje både er flaut og ubehagelig, sier Velsand.